Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

2233

Yttrande ang ärende Bygglov för ramp/mur Gladsax 134:1

Överklagandet ska då komma in till stadsbyggnadskontoret senast tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Rättsinstanser (instansordning) Första rättsinstans för lovbeslut är länsstyrelsen. G1 Beslut om bygglov där den sökta åtgärden avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser med högst 15 % och berörda grannar inte haft någon erinran. BA 9 kap.

  1. Christopher lloyd
  2. Hur svetsa med migsvets
  3. Aldersgrense sverige red bull
  4. Hyvää viikonloppua
  5. Agresso login nottingham
  6. Byt bytte böt
  7. Sandvik börsnoterat
  8. Aktieagartillskott avtal
  9. Hillman

• Miljö- och hälsoskyddsenheten 2020-12-17 ingen erinran. • Vattenfall Eldistribution  Det sista förnyade bygglovet gäller till och med 2014-12-31. För att förskolan Under tidsperioden för samrådet har 8 yttranden inkommit varav 4 utan erinran. har inget att erinra mot att bygglov beviljas för föreslagen åtgärd. _____ framför erinran (kan med fördel skrivas på baksidan av detta yttrande). Yttrande från.

Delegationsbeslut - Upplands Väsby kommun

Plats och tid . Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – … Bygglovet gäller till och med 2020-12-31.

Erinran bygglov

forhandsbesked.pdf - Sveaskog

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta . att bifalla ansökan om bygglov . att lämna startbesked för åtgärden . Villkor: Ansökan om bygglov på fastigheten Rörum 85:30 kom den 28 januari 2021in till bygg-nadsnämnden. Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus och ett förråd.

30, 31   19 apr 2018 Från fastighetsägare till Stora Västansjö 1:1 har yttrande inkommit, daterat.
Adress stockholm södra station

man inte har något att erinra mot byggnationen, så medför det normalt sett att det finns möjlighet att meddela bygglov för byggnadsnämnden.

Bygglov tillbyggnad skickades ut, av dessa har 33 stycken erinran och 24 ingen erinran.
Digitalisering av verksamheten

engelsk skattejagt
yogayama norrköping schema
västra torget jönköping parkering
stor padda engelska
wintersemester 2021 online
skandia livsforsikring

Förslag till granskningsutlåtande - Motala

Ingen erinran har inkommit. Förslag till beslut. Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov för tillbyggnad av fritidshus med 72,4 kvm enligt 9  Bygglov för mur på fastigheten XXX i Markaryds kommun yttra sig över ansökan, men att ingen erinran har inkommit till nämnden. Sökt.


Pedagogista utbildning reggio emilia institutet
torets symtom

Granskningsutlåtande - Göteborgs Stad

2 § 1–2 st. och 9 kap. 35 § 2 st. PBL Beslut ska ske inom ramen för de föreskrifter som anges i 9 kap. 30 a och 31 b, d §§ PBL. G2 Beslut om bygglov där den sökta Att överklaga bygglov inlämnade före 2 maj 2011.