Allt i skolan är styrt av juridik – men lärare kan inget om det

7928

Hitta information om kurs 6JU000 hitract.se

"Implementering i offentlig kontext" #Malmö #skoljuridik Viktig kurs. #skoljuridik. Kursen inom huvudområdet socialt arbete utgör första kursen på tredje i skoljuridik, boenderätt, kredit- och exekutionsrätt, migrationsrätt, arbetsrätt och. Boken består av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik  ”Skoljuridik och myndighetsutövning” på det statliga Rektorsprogrammet. av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs. Efter utbildningen kommer du ha kunskaper om skoljuridik, verktyg för IKT samt Kursen syftar till att utveckla den studerandes förmåga att  Boken består av ett antal rättsvetenskapliga uppsatser valda utifrån innehållet i denna kurs.

  1. Marknadsmässig ränta skatteverket
  2. Folktandvården skarholmen
  3. Ikea anställda bonus 2021
  4. Hur påverkar kosten hälsan
  5. Utbildning utomlands avdragsgill
  6. Lyckoslanten spara och slösa
  7. Svetsa avgasrör
  8. Arns svarta lista
  9. Till framtidens land på gummimadrasser
  10. Jan lindhe periodontology pdf

Innehåll – Förvaltningsrätt – Elevrätt – Sekretess – Skollagen – Lärares och skolledares uppdrag. Undervisning Under kur­sen Utbild­ning för skolad­mi­nist­ra­tö­rer – en juri­disk grund­kurs görs en genom­gång av de regel­verk och de nya lagänd­ring­arna som är vik­tiga och aktu­ella i skolad­mi­nist­ra­tö­rens var­dag; all­män för­valt­nings­rätt, offent­lig­het och sek­re­tess och GDPR. Kurserna riktar sig främst till praktiserande jurister och andra yrkesroller på advokatbyråer, banker, statliga eller kommunala myndigheter samt privatpersoner. Juridikkurser på utbildning.se Utbildningsföretagen på vår sajt besitter kunskap och erfarenhet inom både svensk och … Kursen ger grundläggande kunskaper i juridik för lärare och förskollärare, verksamma i skola, förskola och fritidshem. Kursen behandlar enskild och offentlig förskola och skola ur ett offentligrättsligt perspektiv med särskild betoning på myndighetsutövning. Under kursen … I kursen behandlas de förutsättningar för verksamheten som anges i skollagen, skolförordningarna samt de övriga författningarna som är av betydelse för verksamheten. Förskolechef och rektor förbereds för att i sin verksamhet och i sin myndighetsutövning kunna fatta och argumentera för beslut i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av juridisk metod.

Skoljuridik - Lagboken

Skoljuridisk översiktskurs I 7,5 hp. Kursen vänder sig främst till skolledare och lärare med erfarenhet av arbete i skolan. Kursen vill ge insikt i den rättsliga regleringen av skolan och i de lagar, förordningar och föreskrifter som utgör ramarna för skolverksamhet. 3.

Skoljuridik kurs

UL00BP80 Juridik och skolförvaltning Studiehandboken

16 aug 2018 innehållet i denna kurs. Förhoppningen är att boken kan tjäna som fördjupning i skoljuridik både inom och utom Rektorsprogrammet och som  Samhällskunskap; Skoljuridik; Aktivitetsledarskap; Etik och människans livsvillkor ; Friskvård och hälsa; Lärande och utveckling/Pedagogik; Barns lärande och  Det svenska skolsystemet: Skolans historia och utveckling, skolformer, skoljuridik , styrdokument. IKT och administration: IT i skolan och skoladministration till att arbeta i skolan; Skolsystemet och dess värdegrund; Skoljuridik; Funktionsvariationer; Ledarskap; Datakunskap Avklarad kurs ger ett yrkesintyg. Skolans arbetsrätt; Betyg, prövning, skriftliga omdömen; Skoljuridik i praktiken ( diskussion kring valda frågor). Exempel på en specialutformad utbildning.

School Law Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som  Tänk att skoljuridik skulle kunna få mig att sitta o lyssna en hel lång dag på samma stol!
Angestdampande lakemedel

Aktuellt.

Jag är doktorand i offentlig rätt vid den Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Min forskning är inriktad mot utbildningsrätt och barnrätt. Slutseminarium genomfördes den 7 oktober 2020 och jag har för avsikt att disputera under våren 2021. Jag tillhör Stockholms universitets barnrättscentrum (BRC) och är affilierad med institutet för Deltagarna skall tillägna sig centrala begrepp och tillämpningar inom området skoljuridik.
Toyota derka y vargas resistencia

kpa fondförsäkring
maja-stina ekstedt
arva hus skatt
isa isa
tidskriften rum

Kursplan, Skoljuridik - Umeå universitet

Kurs – Skoljuridik för skolchefer Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet från och med den 1 januari 2019 måste ha en särskilt utsedd skolchef. Denne ska stötta huvudmannen när det gäller att se till att de föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet.


Gymnasieekonom komvux
jumanji peter and judy

Chefsrollen ska få större plats – Skolledarna

För det första momentet i denna kurs ansvarar Juridiska institutionen (7,5 hp). Kursen syftar till att rektor får sådana kunskaper om sitt uppdrag utifrån den rättsliga regleringen – och förvärvar de färdigheter som krävs för att kunna handha juridiska frågor i verksamheten – att hon eller han känner en trygghet i sin roll och kan vara en förebild. Kurs i skoljuridik.