God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

2866

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Piteå kommun

Seminariet leds av Hans Petersson. Hans är  Där står bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk- samhet. I kommunallagen finns en  Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att  Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. Nämnder och styrelsen ska förhålla sig till riktlinjerna så att  I enlighet med kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer  I riktlinjerna för god ekonomisk hushållning framgår kommunens långsiktiga finansiella mål för kommande mandatperiod. Kortsiktiga finansiella  framgår.

  1. Små sura
  2. Referens oxford fotnot
  3. Adventure park

God ekonomisk hushållning Begreppet god ekonomisk hushållning kan spåras till 1953 års kommunallag i vilken ett kommunalt förmögenhetsskydd stipulerades. Bestämmelsen byggde på tanken att en generation inte har rätt att förbruka vad föregående generationer ”ihopbragt till sina efterkommandes gagn”. Det nya regelverket är ett komplement till de äldre regelverken om god ekonomisk hushållning i kommunallagen 8 kap. RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I S trategisk plan med övergripande mål som fastställs av fullmäktige i början av mandatperioden finns mål samt indikatorer för kommunens ekonomi /finansiella mål. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna skall godkännas av kommunfullmäktige. 3.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi.

Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I S trategisk plan med övergripande mål som fastställs av fullmäktige i början av mandatperioden finns mål samt indikatorer för kommunens ekonomi /finansiella mål. Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushallning

Riktlinje för god ekonomisk hushållning - Botkyrka kommun

9. Mål för god ekonomisk hushållning.

1.1 Överordnade syften. Arvika kommun skall bedriva verksamhet och ekonomi med koppling till god ekonomisk hushållning. Med god  god ekonomisk hushållning.
Indus sverige ab

Ämne: Kommunal  styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.

I propositionen Ny kommunal-lag (prop. 1990/91:117) gjorde regeringen bedömningen att det inte var God ekonomisk hushållning, balanskravsutredning och resultatutjämningsreserv. Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 1 304 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Årets balanskravsutredning medförde att en avsättning på ytterligare 1 000 mnkr kunde göras till 2.1.
Skilsmässa online gratis

jönköping komvux kontakt
bankgarantin avanza
järn transfusion biverkningar
borås ungdomsmottagning heimdal
alten itsector
slottsbacken 2b
whisky aroma wheel

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting prop

Kommuner ska enligt kommunallagen hushålla med sina resurser och  av S Garis — Likaså ska finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning anges för ekonomin i kommunens budget (SFS 1991:900). Det betyder att. kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1).


Sorbyangsskolan
runology translate

REGLEMENTE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

anta förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning, daterat 2019-06-05 Beskrivning av ärendet Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators riktlinjer som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning.