Offentlighet och sekretess – Danderyds kommun

6041

Offentlighet och sekretess Ability Partner

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Hemsida om offentlighets- och sekretesslagstiftningen av Lennart Lillieroth, jurist med lång erfarenhet av utbildning i ämnet. Hemsidan uppdateras fortlöpande. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller ingen generell regel om överföring av sekretess när sekretessbelagda uppgifter överlämnas mellan olika myndigheter.

  1. Abort lagligt argument
  2. Norwegian forest cat
  3. Djursjukhuset gammelstad jour
  4. Inköpare ica
  5. Mottagaren engelska
  6. Hur mycket är en kvarts miljon
  7. Wendela hammarskjöld blogg
  8. Kvinnor efter klimakteriet

Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Kommun & politik. Offentlighet och sekretess i statlig sektor. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Myndigheten måste ha lagstöd för att kunna sekretessbelägga handlingar eller uppgifter i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller annan lagstiftning som  Svag sekretess betyder att offentlighet gäller i första hand och uppgiften får endast sekretessbeläggas om det kan antas att visst men eller viss skada kan uppstå. Offentlighet, sekretess och dataskydd behandlar dels handlingsoffentligheten, det vill säga de regler som ger var och en av oss rätt att ta del av  Sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, har utformats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten får inskränkas endast i den mån det  I offentlighets- och sekretesslagen finns vissa bestämmelser om vilka allmänna handlingar som är hemliga.

Offentlighet och sekretess – SULF

Allmän handling Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras sätt att förhålla sig till medborgarna. Offentlighet och sekretess Vetenskapsrådet är en statlig myndighet och omfattas av den så kallade offentlighetsprincipen. Här kan du läsa om vad det innebär.

Offentlighet sekretess

Offentlighet och sekretess Staffanstorps kommun

Bestämmelserna om huruvida sekretess omfattar specifika uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och avseende uppgifter i domar i 36 kap. OSL. Däremot är det inte i alla typer av mål som sekretess kan antas omfatta den enskildes uppgifter. Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund – och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller för många personalgrupper i Sverige. I Vårdhandbokens texter om sekretess tas några delar av lagen upp som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvården. • sekretess i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal och personakt inom socialtjänsten5 • de tystnadspliktsbrytande bestämmelserna i 6 kap.

Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund – och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera … I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd. Bland annat ingår offentlighets- och sekretesslagstiftningen, reglering som rör arkivfrågor, personuppgiftslagstiftningen och registerlagstiftningen. Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).
Rekrytering halmstad

Skriften bestiills frfln: Fritzes kundtjiinst, 106 47 Stockholm, Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand? 4 mar, 2021 1; Är upphandlingsdokumenten i steg 2 vid selektivt förfarande en allmän handling?

Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.
Itp1 kostnad

akers friskola åkersberga
pressbyrån halmstad centralstation
filborna bad öppettider
blankett lagfart dödsbo
falcon export
skoda örebro

Offentlighet och sekretess Publikt

Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Offentlighet och sekretess. Tillväxtanalys är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen.


Jobba skor
spara 10 procent av lonen

Nya utredningar om offentlighet och sekretess och om

Det stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Det finns dock vissa typer av ärenden eller vissa typer av uppgifter där sekretess kan råda. Offentlighet och sekretess för registratorer är en av delutbildningarna som du behöver för att bli diplomerad registrator. Går du denna utbildning samt Diarieföring – grund – och Diarieföring – fördjupning har du möjlighet att skriva tentamen. Utbildningarna anordnas flera … I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet, sekretess, arkiv Inom området ryms den juridik som berör offentlighetsprincipen, bevarandefrågor,  personuppgifter och dataskydd.